Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Han ska bygga en kvantdator
Foto: Institutionen
Per Delsing, Jonas Bylander och Tim Duty har använt en mycket känslig enelektron-transistor för att räkna elektroner som passerar i en krets och därmed mätt en mycket liten ström.

Foto: Kevin Bladh
Kvantbiten är det (nedre) lilla "hundbenet" i mitten. Till vänster finns en enelektron-transistor som läser ut laddningen på kvantbiten.
Över 500 forskare har fått pengar från Vetenskapsrådet i årets ansökningsomgång.
Den i särklass största vinnaren är nanoforskaren Per Delsing som får 8,5 miljoner kronor. Bland annat för att bygga en kvantdator.
– Det känns jättebra, säger han.
Målet är en kvantdator.
– Vi har byggt enskilda kvantbitar. Nu blir nästa steg att koppla ihop dem så att de kan göra något, säger Per Delsing, professor i experimentell fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Extremt snabb dator

En kvantdator skulle arbeta extremt snabbt och kunna göra beräkningar som är omöjliga på dagens datorer. Framför allt handlar det om algoritmer för databassökningar och uppdelning av primtal för kryptering.
– Om man sen kan bygga en kvantdator står skrivet i stjärnorna, men någon måste ju försöka, säger Per Delsing och skrattar.

Kvantbitarna består av små öar av aluminium. Varje sådan supraledande nanokrets är en halv mikrometer lång och en tiondels mikrometer tjock.
– Vi lägger på en extra laddning i form av en dubbelelektron, ett så kallat Cooper-par, för att representera ettor och nollor.

Både ettor och nollor samtidigt

Poängen med kvantbitar är just att de kan representera både ettor och nollor – samtidigt.
– Det ligger lite över vår fattningsförmåga, medger han. Det strider mot vårt sunda förnuft...
Det är först vid mätningen som det avgörs om kvantbiten är en etta eller nolla.

Omkring hälften av de 8,5 miljoner kronorna ska gå till att försöka koppla ihop kvantbitarna till fyra öar, med en supraledande bro av metallerna niob eller aluminium.
Resterande del ska gå till ett närbesläktat projekt som går ut på att skapa ultrakänsliga laddningsdetektorer som bland annat kan användas till att läsa av kvantbitarna.

Först i världen

I våras blev Per Delsings forskargrupp först i världen med att mäta ström genom att räkna enstaka elektroner i en nanoelektronisk krets. Det gjordes med en av de ultrakänsliga detektorerna.
– Den största utmaningen är att kontrollera mätningen.

För Per Delsing betyder pengarna, som fördelas över tre år, att han dels kan fortsätta med de pågående projekten och dels anställa nya doktorander.
2005-11-21