Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Nya miljoner ger fler tidiga julklappar
Arne Johansson.
Många har med spänd förväntan sett fram mot årets utgåva. Jag menar då inte den svenska översättningen av del 6 av Harry Potter, utan del 5 av VR-NT:s bidragsbeslut.

Ja, läsningen av detta till synes torra dokument bjuder för många på en ångestframkallande spänning. Upplösningen beror på läsaren. För en del innebär läsningen en lättnad och en känsla av optimism inför den fortsatta forskarkarriären. För de flesta blir läsningen en besvikelse.

Konkurrensen är hård i jakten på den viktiga kvalitetsstämpel som ett VR-bidrag innebär. Det gör det än viktigare att processen med att bedöma alla ansökningar håller hög kvalitet.

Vi jobbar ständigt vidare med detta genom skarpa krav på jävshantering, stor öppenhet med bland annat internationella forskare i många av beredningsgrupperna och dessutom i en hel del fall ytterligare granskning av externa utländska experter.

Massor av arbete har lagts ner av hundratals forskare i den nu avslutade granskningen av årets 2131 ansökningar (plus drygt 330 postdokansökningar) inom naturvetenskap och teknikvetenskap är nu över. Ett stort tack ska riktas till alla inblandade som lägger ner ett stort arbete och mycket engagemang i denna process.
Den 10 november kunde ämnesrådet ta beslut om drygt en miljard i bidrag till finansiering av nya projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap den kommande treårsperioden.

Regeringens nya satsning på teknikvetenskap och hållbar utveckling/klimatforskning ger en tydlig positiv effekt med en ökning av beviljandegraden från 21 till drygt 25 procent. Det hindrar inte att konkurrensen fortsatt är mycket tuff och att många riktigt bra ansökningar ändå får avslag.
 
Jämställdhetsfrågan är alltid på tapeten, inte minst när forskningsanslag delas ut och tjänster tillsätts.
Det stora problemet inom NT-området och speciellt inom tekniksidan är att andelen kvinnor är väldigt liten, speciellt i de övre tjänstekategorierna. Det återspeglas också tydligt i ansökningarna till NT där bara 18 procent kom från kvinnor. I den yngre kategorin är denna andel betydligt större (26 procent bland de under 40 år) och därmed också andelen kvinnor som får bidrag.

Det finns uppenbarligen en stor potential att bättre ta tillvara på den begåvningsresurs inom det här området som kvinnor representerar. Jag tror mycket på betydelsen av positiva förebilder och vet att man på flera universitet jobbar med rekryteringen för att förbättra denna situation. Och sedan gäller det förstås att ha ambitionen att överträffa sina förebilder…

Utvecklingen inom det här området går långsamt men på lite längre sikt ska det bli intressant att se effekterna av situationen på många gymnasier i Stockholmstrakten och på andra håll där tjejer dominerar stort bland de som har de bästa betygen. Kommer vi inom en tioårsperiod ha fler kvinnor än män bland exempelvis de nya anställningarna för unga forskare inom NT-området?
2005-11-21