Webbfrågan
Tror du att det går att bygga en kvantdator?

62% 3% 34%
Antalet svar:125
Nästa nummer
Den 19 december

Miljöprofessor prisas för flygplanspartiklar
Foto: Birgitta Noone
Johan Ström.
Grattis,
Johan Ström, professor i miljövetenskap,
som utsetts till årets ”aerosologist” av Nordiska sällskapet för aerosolforskning.
– Tack. Det är överväldigande.

Priset innebär inga pengar utan är ett inramat hederpris. Vad ska du göra med det?
Jag ska ha det på mitt rum och skryta med, ha ha.

Vad forskar du om?
Jag är meteorolog i botten och har tittat bland annat på hur flygplan påverkar molnbildningen. Jag håller på med flygplansmätningar, det vill säga jag använder mätutrustning ombord på planet. Jag tittar både på naturliga aerosoler och på de som kommer från människans aktiviteter där flygplanen är en del.

Hur påverkar flygplanen molnen?
Den vita strömmen som följer planet är ett mänskligt moln som sprider ljuset, särskilt i områden med intensiv trafik som i Nordamerika och Europa. Påverkan på klimatet är ganska litet just nu, men i framtiden kan bidraget från flygplanen bli klart signifikant.

Industrier och biltrafik är en större källa men flygplanen är på plats där på 10 kilometers höjd som är en väldigt känslig miljö. Allt vi släpper ut blandas med atmosfären.

Aerosoler är små partiklar, ofta mindre än en mikrometer. Egentligen är molndroppar också aerosoler, fast större. Alla moln har börjat som små aerosoler. Ändras kemin, fördelningen och storleken på dem förändras också molnen, och därmed påverkas även klimatet.

Namn: Johan Ström.
Yrke: Professor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.
Ålder: 42 år.
Familj: Fru och två barn Oscar 15 och Victoria 13.
Bor: Solna
Fritidsintresse: Om jag får tid över så målar jag gärna små tennfigurer.
2005-11-21