Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

5 röster
Allt mer pengar går till så kallade starka forskningsmiljöer. Många universitet och högskolor specialiserar sig på särskilda områden och nischar sig mer.

Hur vill du förändra inriktningen på ditt universitet framöver?

answerAuthor
– En profil är att ha samverkansprojekt över discipliner och fakulteter. Vi kommer att satsa på de klassiska frågorna - hjärnan, språket och beteende - på ett nytt sätt. I dag är vi bäst på samverkan inom medicin, teknik och naturvetenskap med satsningar på diabetes, stamceller och neurovetenskap.


answerAuthor
– Vi stödjer redan de områden som kan karakteriseras som starka, till exempel fysik, informationsteknologi och tematisk forskning inom kommunikation och barn. Vi kan inte se någon dramatisk omläggning av kursen för LiU. Däremot bör vi på ett mer systematiskt sätt hitta sätt att skapa balans mellan stödet till det som redan är stark och det som kan vara starkt i morgon.


answerAuthor
– Det kan bli en satsning på utbildningsvetenskap tillsammans med Lärarhögskolan. Inom naturvetenskap satsar vi mycket på astrofysik, cellbiologi och klimatforskning. Jag är emot synen på universitet och högskolor som myndighet med uppgift att verkställa sittande regerings politiska ambitioner.


answerAuthor
– Vi bedriver en process där fakulteterna arbetar med att ta fram skarpa visions-dokument som kommer att ligga till grund för framtida universitets gemensamma satsningar. Vårt universitet tillämpar en ”bottom up” approach för att selektera fram framtida insatsområden. I denna process är Linné-ansökningarna bra eftersom det ger oss ett konkret mål med vårt arbete.


answerAuthor
– Vi kommer att göra en stor satsning på neurovetenskap, hur man kan koppla hjärnan som organ till hur den fungerar när vi tänker och fattar beslut. Men vi är ett brett universitet som vill vara duktiga över hela skalan, alla fakulteter.