Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

Mer pengar till starka forskningsmiljöer
”Starka forskningsmiljöer” är den nya given. Stödet har ökat rejält. Men nu är det universiteten som ska söka pengarna från Vetenskapsrådet, inte enskilda forskargrupper som förra året.
300 miljoner kronor ska under åren 2006-2008 gå till så kallade starka forskningsmiljöer, enligt regeringens forskningsproposition. Den nya formen av stöd är fördelat på två: Linnéstödet och Berzeli Centra.

Mest pengar finns i Linnéstödet, med upp till 10 miljoner kronor per år i upp till tio år för en stark forskningsmiljö. Pengarna utlyses gemensamt av Vetenskapsrådet och Formas.

Den andra varianten, Berzeli Centra, utlyses gemensamt av Vetenskapsrådet och Vinnova. Totalt utses upp till fyra center som kan få bidrag om högst fem miljoner kronor per år från respektive forskningsråd.

Bättre prioritering

– Stöden innebär en katalysator i universitetens prioritering så vi inte får en utspädning av de resurser Sverige satsar. Universiteten måste kunna konkurrera med forskning internationellt. De senaste åren har Asien vuxit fram som en stark forskningsregion. Jag tror inte universiteten kan fortsätta vara så breda som de varit, säger Arne Johansson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådets ämnesråd för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Men har man inte tillräcklig bredd är risken att man tappar bort det som är nytt. Riktigt stora genombrott kommer ofta oväntat.

– Det är jätteviktigt att vi släpper fram morgondagens forskning och inte bara det vi är bra på just nu, säger Bo Sundqvist, rektor vid Uppsala universitet.

Motfinansiering krävs

För att bli ett Berzeli Centra krävs motfinanisiering av universitetet som ska bidra med lika mycket pengar.

– Stödet till Berzeli Centra fyller ett tomrum mellan Vetenskapsrådets stöd till ren grundforskning och VINNOVA:s stöd till forskning med täta näringslivskontakter. Vi har bra grundforskning med resultat som kan kommersialiseras och vi vill att detta ska ske i Sverige, säger Leif Eriksson, Vetenskapsrådets rådgivare för strategisk planering.

– Det kan ta lång tid från grundforskning till tillämpning, och vi vill underlätta den processen,  skapa utrymme för att knyta företagskontakter samtidigt som grundforskningen kan fortsätta konkurrera på det internationella planet."

Sista ansökningsdag är 1 december 2005 för både Linnestödet och Berzeli Centra.

Fotnot: Läs ”5 röster” och se vad några av landets rektorer har för planer för sina universitet framöver.
2005-10-18