Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

Visa upp din fysikbild!
Foto: Patric Ljung, LiU
Partikelrörelser i kvantkaos.

Foto: Ola Wessely, UU
Elektronrörelser i magnetiskt erbium.

Foto: Sima Valizadeh, UU
Legering av tenn och silver i elektronmikroskop.
Bilder inspirerar till fysik. Vetenskapsrådet samlar forskningsbilder i en webbutställning med anledning av Fysikens år 2005. Skicka in din bästa bild!
Vissa bilder har förmåga att beröra och väcka en kittlande fascination hos betraktaren. Känslan är inte helt olik det som forskaren upplever varje gång forskningen tar ett kliv framåt när naturen avslöjat sig ytterligare. En bild kan förmedla forskarens upplevelse.

Att använda bilder för att berätta om fysik är ett sätt att utföra tredje uppgiften, samverkansuppgiften. Man kan mycket väl ta med utställningar i sin CV eller publikationslista och se det som ett effektivt sätt att väcka intresse för forskningen.

Eftersom bilden blivit ett viktigt verktyg i forskningen borde det idag finnas ett digert material runt om på forskningsinstitutionerna. Bilder kan visa resultatet av experiment, åskådliggöra beräkningar och tabeller, eller avslöja mikroskopiska detaljer. Låt andra få se dina bilder!

Utställningen Fysikbilder ligger på webbplatsen Forskning.se som besöks av cirka 60 000 besökare per månad. Bilderna får laddas ned och användas i andra sammanhang så länge upphovsmannen anges.

Skicka in din bild! Kontakta Martin Testorf, Vetenskapsrådet:  
mt@vr.se  
tel: 08-546 44 282
2005-10-18