Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

”Jag känner mig verkligen privilegierad”
Foto: Thomas Pärt
Göran Arnqvist studerar ekologin i sjöar.
Göran Arnqvist hör till det tiotal personer som slutar som rådsforskare 2005.
Han blir kvar vid Uppsala universitet eftersom han fått en eftertraktad tjänst som lektor.
Vad handlar din forskning om?
– Jag forskar om akvatisk ekologi. Det vill säga den ekologiska frågeställningen i sjöar och vattendrag. Just nu undersöker vi bland annat effekter och konsekvenser av könens skilda intressen hos vissa vatteninsekter.

Varför fick just du tjänsten som rådsforskare?
– De här tjänsterna är mycket eftertraktade och konkurrensen är knivskarp. Men jag bedömdes som den mest meriterade inom mitt område.

Vad har tjänsten inneburit för dig?
– Det är en jättebra tjänst och jag känner sig verkligen privilegierad som har blivit utvald. Det har varit lärorika år då jag har kunnat ägna mig åt min forskning på heltid och bygga upp ett bra forskarlag. Enda nackdelen är möjligen att man inte kan bli befordrad till professor under tiden. Det hade annars varit naturligt vid det här laget. Men fördelarna överväger helt klart.

Hur avgörande var det att du var garanterad en fast tjänst?
– Jag hade tackat ja i vilket fall. Men visst har det varit en trygghet att veta att jag kan fortsätta mitt arbete här. Jag har också sluppit att söka en massa andra tjänster, utan har kunnat koncentrera mig på min forskning och bygga upp en långsiktig verksamhet.
2005-10-18