Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

Nobelpriset i fysik borde gå till uppfinnare
DEBATT

Alfred Nobel var en av sin tids största uppfinnare med över 350 beviljade patent. I sitt testamente förordade han att kvarlåtenskapen skulle användas till att bilda en fond som årligen ska dela ut fem priser inom områdena fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur och fred. Priset inom varje område går till den som gjort mänskligheten den största nyttan. Pristagaren avseende priset i fysik ska enligt testamentet utses av Svenska vetenskapsakademin. I sitt testamente skriver han följande:

”Räntan delas i fem lika delar, som tillfalla: en del den som inom fysikens område gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning:”

Med vilken rätt vägrar Vetenskapsakademin och Nobelstiftelsen följa intentionerna i Alfred Nobels testamente?

Uppfinnare får inte föreslå kandidater

Hans uttryckliga vilja att fysikpriset ska utdelas för gjorda upptäckter eller uppfinningar kan inte tolkas på annat sätt än att en rimlig fördelning ska ske. Att fördela priset på ett sådant sätt att 95 procent utdelas för gjorda upptäckter och 5 procent för gjorda uppfinningar är definitivt inte rimligt.

I testamentet nämns inte att uppfinnare ska förbjudas att föreslå kandidater. Trots detta har vetenskapsakademin och Nobelstiftelsen fantiserat ihop en egen tolkning som går ut på att endast akademiska forskare och institutioner får föreslå kandidater. Vi har inte fått någon motivering varför denna påhittade och felaktiga tolkning används. 

Enligt vetenskapsakademins regler får endast företrädare för gruppen upptäckare lämna förslag till pristagare. Av någon anledning har företrädare för Nobelstiftelsen i såväl radio som TV framhållit att i princip vem som helst kan lämna förslag. Detta är en ren bluff. Vetenskapsakademin inbjuder, enligt bifogade brev till Idéforum, ”varje år till nomineringar till tusentals professorer, medlemmar av vetenskapliga akademier och ledare för forskningsinstitut inom fysikens och närliggande områden”. Dessa företräder gruppen upptäckare.

Företrädare för gruppen uppfinnare förbjuds enligt brev från Vetenskapsakademin att föreslå pristagare. ”Nomineringar utöver de som inbjudits får således inte tas i beaktande”.

Socialhjälp för fattiga forskare

Detta är fullständigt otroligt. Att uppfinnaren Alfred Nobel med 355 egna patent skulle ha menat att företrädare för gruppen uppfinnare skulle förbjudas att komma med förslag är häpnadsväckande.

I ett tv-inslag i Mittnytt (2003-10-21) påstår till och med fysikkommitténs sekreterare att duktiga uppfinnare som kan erhålla patent och tjäna pengar på sin uppfinning inte ska komma ifråga. Med andra ord så ska Nobelpriset fungera som en sorts socialhjälp till fattiga forskare.

Enligt vår uppfattning kunde nog inte Alfred Nobel i sin vildaste fantasi förställa sig att uppfinnare till stor del skulle bli utan det erkännande och de pengar han testamenterade.

Idéforums krav är att olika länders riksorganisationer för uppfinnare ges rätt att föreslå kandidater till Nobelpriset i fysik.

Får vi inte rätt i det svenska rättssystemet kommer vi att utnyttja våra möjligheter att via EG-domstolen försöka få ärendet prövat. Skulle vi få rätt i EG-domstolen är skandalen total. Att rättssystem och regering via kommerskollegiet spelar ihop för att förhindra ett testamentes intentioner efterlevs måste anses vara unikt.

2005-10-18