Webbfrågan
Har du någon gång funderat på att hoppa av den akademiska karriären på grund av diskriminering?

31% 1% 66%
Antalet svar:180

The ancestor’s tale
BOKRECENSION
Titel: The ancestor’s tale - A pilgrimage to the dawn of evolution
Författare: Richard Dawkins
Förlag: Houghton Mifflin Company, 673 sidor
Richard Dawkins omtalade bok var en stor besvikelse att läsa. Den består av en spretig samling essäer – några är originella och tankeväckande, men de flesta verkar vara skapade som utfyllnad. Dawkins påstår sig i Chausers efterföljd ta med läsaren på en pilgrimsfärd tillbaka till livets uppkomst. Pilgrimer (av olika arter) som ansluter sig under färden ska berätta varsin intressant historia.

Fyrtio förgreningspunkter i livets utvecklingsträd passeras, och skaran blir större och större. Pilgrimerna får emellertid inte lyssna till sina nytillkomna resekamrater, istället hör de ständigt Dawkins egen stämma föreläsa i första person. Många av monologerna är ytterst tunna i innehållet. Flera gånger börjar han berätta något som verkar spännande, men avbryter sig och säger att han redan förklarat det hela i en annan bok.

Åhörarna förutsätts ibland vara nyfikna barn, ibland besitta djupa kunskaper i ämnen som evolutionsteori eller molekylärbiologi. Medan Dawkins kan vara en effektiv skribent då han har ett budskap att förmedla avslöjar denna bok obarmhärtigt hans brister som stilist.

Betyg: 2 (av 5) Tentakler
2005-10-18