Kommentera "Lotta ut Vetenskapsrådets pengar!"
Tentakel

Anmäl

En rationell slutsats

Även om ryggmärgsreaktionen är att "slumpen kan väl ändå inte få avgöra vem som får forskningsbidrag" så är man som forskare skyldig att rätta sig efter verkligheten istället för efter sitt önsketänkande. Visserligen borde kvalitet vara det enda kriteriet, men vad kvalitet i forskning verkligen är, är ju odefinierat, vagt och obestämt. Hur väger man antal publikationer mot nyskapande på ett objektivt sätt? Samhällsnytta mot framtida potential? Det man egentligen försöker göra är ju faktiskt att förutsäga framtiden. En vetenskaplig slutsats är att erkänna att vi inte kan det och att lotten därför är vårt effektivaste verktyg.

Lindenfors Patrik
2007-12-04
08:42:59
Anmäl

instämmer helt

Jag kan bara säga att jag instämmer helt med förslaget!

Linus Zhang
2007-12-04
11:07:21
Anmäl

Ett lysande förslag!

Enkelt, rättvist & effektivt.

Alf Ceplitis
2007-12-05
00:07:57
Anmäl

Ett förslag att seriöst överväga

Jag stöder Hans Henrik Bruuns förslag tillfullo! VR bör seriöst överväga att införa lottning enligt den modell som Bruun skissat. Fördelarna överväger vida eventuella nackdelar.
Ulf B. Andersson
Docent i mineralogi, petrologi och tektonik, Uppsala universitet

Ulf Bertil Andersson
2007-12-05
08:31:55
Anmäl

Slumpen redan idag en viktig faktor

Förslaget är inte särskilt innovativt. Redan idag spelar slumpen en ganska stor roll i fördelningsprocessen (vilket jag tycker är ett problem). Vilka råkar sitta i beredningsgruppen? Vem blir föredragande på just din ansökan? Är det någon som kan detta specialämne jättebra och därför avslöjar alla fallgropar, eller är det någon som lite lättare låter sig övertygas om att detta är världens mest innovativa projekt eftersom specialkompetens saknas? Dessutom kvarstår ju problemet att dra gränsen. Vilka har nått acceptabel nivå och vilka har inte? Just detta kommer att tarva ungefär lika mycket arbete som idag, vill jag hävda. Eftersom det är fler som söker VR medel och inte får än som får, så är det naturligt att majoriteten av svenska forskare som söker VR medel kan tänka sig att stödja ett sådant här förslag. Vilket i sig är intressant för denna diskussion.

Kerstin Johannesson
2007-12-06
19:24:54
Anmäl

Lottning, utmärkt förslag

Så länge situationen ser ut som i dag med en oerhörd mängd ansökningar till väldigt lite forskningspengar är förslaget absolut det mest effektiva och "rättvisa". Man kan införa flera mätetal på kvalité som ska anges i CV, t.ex. mängd citeringar, för att enklare bedöma om en forskningsgrupp har möjlighet att genomföra det dom föreslår i ansökan.

Anita Lloyd Spetz
2007-12-07
13:58:33
Anmäl

Lyfta nivån

Problemet med fördelningsprocessen är att nivån ligger för lågt. Alla forskare skriver ansökningar och är inblandade i granskningen. Resultatet är att de själva kan inte forska längre, men deras doktorander och post-doc kan. Varför inte lyfta nivån på processen: rektorerna ser till att deras forskare få pengar och kan forska i lugn och ro? Då behöver vi ingen lottning.

Knut Deppert
2007-12-11
17:10:23
Anmäl

jämföra äpplen och päron...

Lotteriförslaget är lysande - särskilt för kategorin professorer, som förhoppningsvis fått sina tjänster p gr a redan noggrant redovisade meriter. En viss pott skulle alltså kunna lottas ut direkt på dessas ansökningar.

Dessutom anser jag att man skulle lägga mer vikt än hittills på vad den sökande faktiskt lyckats åstadkomma under tidigare år - nu delas en hel del medel ut till folk som skriver snitsiga ansökningar men sällan får något gjort medan andra, mer flitiga och framgångsrika arbetare i vingården får nobben för att deras projektbeskrivningar inte är lika fashionabla eller 'hypade'.

Hilde Nybom
2007-12-18
17:52:15
Anmäl

Roligt men bygger på feltänk

I allt väsentligt håller jag med Kerstin Johannesson och Hilde Nybom, och jag är inte särskilt förtjust i detta lotteriförslag. Av flera skäl.

För det första så bygger det på missförståndet att det "bara" är kvalitet som kan och bör avgöra vem som ska få anslag. Så är det inte idag, och så bör det heller inte vara, enligt min mening. Om vi bara ska gå på kvalitet/meriter, så följer att bara etablerade professorer ska få pengar, vilket torde leda till stagnerande forskning i längden, vilket alla inser.

Följdaktligen har vi redan idag ett system som inte helt och hållet bygger på kvalitet, redan iochmed det faktum att vi avsätter potter för Forskarassistenter och postdocs. Detta för att säkra återväxten, förnya forskningen och stimulera nya idéer.

Har man väl accepterat principerna med särskilda "ungdomspotter" och behovet att satsa även på förnyelse, och inte bara bevara redan existerande "kvalitet" så faller mycket av Hans-Henriks argument om vikten av "rättvisa". Jag är inte säker på att forskningsanslag ska fördelas "rättvist" i första hand, inte ens ovanför den kvalitetströskel som Hans-Henrik föreslår. Varför det??? Rättvisa är relevant och viktigt när det gäller grundläggande mänskliga rättigheter, men dit kan knappast räknas "rätten" att få forskningsanslag från forskningsråd.

En skicklig forskare som slarvar och skriver ihop en usel ansökan ska väl inte få anslag även om han/hon ligger över kvalitetströskeln? Och någon som kommer med en bra och nyskapande idé bör få anslag även om han/hon inte är mer meriterad än någon annan som inte är lika kreativ?

Erik Svensson
2008-01-07
08:08:00
Anmäl

Bra förslag

Jag håller med att detta är bra förslag.

Om "en skicklig forskare som slarvar och skriver ihop en usel ansökan": Läggre man mer energi på att polera sin ansökan, än sina artiklar, så har något gått galet (den första läses ju endast en gång av utvärderare).

Om man tar hänsyn till "vetenskaplig ålder" ser jag ingen problem med att jämföra meriter.

Maria Roginskaya
2008-01-28
17:13:20
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 4 multiplicerat med 4:
SKICKA 
REGLER