Kommentera ""Doktorandantagningen ska inte ske i en tvåstegsmodell""
Tentakel

Anmäl

Problemmet försvinner snart med Bologna anpassning

I Bologna modelen 3+2+3 (som alla Svenska universitet kommer att anpassa sig för snart eller senare)det blir bara 3 år reserverade för att disputera färdigt. Det hela problemmet med Teknologi Licentiat ( inom 2-2.5 år) eller Doktor Teknologi/Filosofi (inom 4 år) försvinner automatiskt, tycker jag. Det blir också naturligt att söka medel för ett forskningsprojekt från Vetenskapsrådet, VINNOVA, m m för 3 år med tanke på att kanske delfinansiera en ny doktorand under samma tid. Sverige med 4 års tid för doktorsstudier med 60 poäng doktorandkurser är ett undantag om man ska jämföra Sverige med andra Europeiska länder (Storbritanien, Frankrike,...) och även med andra länder som USA, Ryssland, Kina m.m. var doktorander har bara två-tre obligatoriska examina inom ett vald forskningsområde och måste disputera färdigt inom 3 år. Måste vi debatera om ett problem som snart försvinner? /Prof. Oleg N. Antzutkin, Avdelningschef, Avd. för Kemi, Luleå Tekniska Universitet.

Oleg Antzutkin
2007-05-28
16:29:29
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 7 minus 2:
SKICKA 
REGLER