Kommentera "Hans oredlighet straffade sig"
Tentakel

Anmäl

Intressant fall


Meritokratin har brett stöd, som det har visat sig i diskussionen om politisk tillsättning av topptjänster, men den har vissa nackdelar, liksom privilegiesamhället också hade. Dock inte samma.
Om grund för befordran skall vara meritering, följer det också att man promoverar tävlingsmänniskor. Ju hårdare konkurrens, desto mer premieras dessa. Tävlingsmänniskors första prioritering är att komma först, liksom deras andra och tredje. Ju hårdare konkurrens desto längre från normalpersonen kommer alltså meritokratins befordrade att befinna sig i intelligens och tävlingsinstinkt. Detta framgår tydligt av senare tids många exempel på forskningsfusk. Vi måste fråga oss vad som driver fram det.
Alla system har nackdelar, men man måste kräva att de åtminstone är transparenta, så att godtycke kan stävjas.
Som artikeln är utformad ges läsaren inte möjlighet att värdera rimligheten. Vad har forskaren gjort och varför gör det honom olämplig som innehavare av tjänsten, är två frågor som läsaren gärna vill ha svar på.

En annan aspekt är att ämnesrådet normalt verkar positivistiskt och då kan ses som vilken tävlingskommitté som helst - man skall utse en vinnare. Men i det här fallet verkar man samtidigt negativistiskt och framstår i artikeln närmast som en hemlig domstol eller disciplinnämnd, i och med att man dömer bort en tävlande, på annan grund än meritering. Kunde man inte bara ha konstaterat att forskaren inte var den mest lämpade, eller var han så uppenbart bättre meriterad än konkurrenterna att detta inte skulle vara trovärdigt? Om han var olämplig i något annat hänseende än meritering, skall vi kanske införa denna andra grund som ett komplement i konkurrensen, dvs frångå meritokratin som ensam befordringsgrund. Det kan man väl göra, men då måste reglerna vara klara, så att transparens föreligger.

Peter Ulriksen
2007-05-02
13:22:05
Anmäl

Rimligt

Det beror så klart på grunderna man bestämmer detta på - och artikeln ger inte ens en skymt om det - men om man åsidosätter god forskningssed så har man "fuskat" och tävlar alltså inte längre på lika villkor.

Finns inget positivistiskt eller negativistiskt med det avgörandet; man letar efter bäst lämpade kandidat och någon som funnits inte spela enligt reglerna för grenen kan självklart inte vinna.

Jan Moren
2007-05-05
17:51:27
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 2 multiplicerat med 3:
SKICKA 
REGLER