Kommentera "Statliga bolag kan ge nya stiftelser för forskning"
Tentakel

Anmäl

Satsa på Vetenskapsrådet!

Ulf Nilsson har rätt i att forskningen behöver mer pengar. Dock borde dessa medel istället tillföras Vetenskapsrådet. VRs budget behöver fyrdubblas och detta borde ske snarast möjligt. Detta för att återge VR förmågan att på ett meningsfullt sätt stödja den bästa grundforskningen. I dagsläget täcker VRs projektanslag till de bästa forskarna c:a 10-20% av kostnaderna för ett projekt och forskarna tvingas att ägna mer tid åt att söka och fördela anslag än åt forskningsarbete. Att starta ytterligare forskningsstiftelser skulle snuttifiera anslagen ännu mera.

Örjan Wrange
2007-05-11
12:32:12
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 2 multiplicerat med 3:
SKICKA 
REGLER