Kommentera "Stipendier innebär svart arbetskraft"
Tentakel

Anmäl

Kommunicerande kärl

Detta är samma verklighetsfrämmande resonemang man hört i åratal.

Forskningsmedlen är konstanta. Välj mellan att ge fler personer möjlighet att forska/forskarstudera, eller ge färre mer pengar (staten då dessutom tillbaka mer än hälften av dem).

Peter Stilbs
2007-03-26
16:09:21
Anmäl

Börja i rätt ända

Min åsikt är att SULF borde använda sin energi till att verka för att forskningens villkor kraftigt förbättras genom signaler till regering och riksdag. Att vilja belägga stipendier med skatt leder till minskad forskning och färre möjligheter för både utländska och svenska akademiker. Först när verkliga förutsättningar finns för anställningar blir denna debatt meningsfull.

Klas Kullander
2007-03-27
18:51:25
Anmäl

Replik

Det vi inte kan förstå är varför inte alla som är verksamma inom forskarvärlden ska omfattas av samma trygghetssystem som gäller i övrigt på arbetsmarknaden. Att resurserna är begränsade är sant, men i detta är forskarvärlden inte på något sätt unik. Hur skulle detta argument mötas om det användes för offentlig sektor i stort? Fler anställda inom skola, vård och omsorg genom borttagna rättigheter?

Rikard
2007-04-02
09:30:09
Anmäl

Replik

Det vi inte kan förstå är varför inte alla som är verksamma inom forskarvärlden ska omfattas av samma trygghetssystem som gäller i övrigt på arbetsmarknaden. Att resurserna är begränsade är sant, men i detta är forskarvärlden inte på något sätt unik. Hur skulle detta argument mötas om det användes för offentlig sektor i stort? Fler anställda inom skola, vård och omsorg genom borttagna rättigheter?

Rikard Lingström
2007-04-02
09:31:14
Anmäl

Ambitiösa asiater ?

Visst är kineser arbetsamma och fogliga, men de behöver stark styrning, ett slags ”noise put to work”. Min erfarenhet är att kvinnliga doktorander är minst lika bra som kineser.

Bengt Nordén
2007-04-12
09:16:35
Anmäl

Skärpning

Riktigt seriös nivå med påhittade kommentarer...

Jojo
2007-04-13
19:02:03
Anmäl

Brukspatronsfasoner ger resultat?! - An Unmodest Proposal

Det är intressant att upptäcka att det gamla brukssamhället med enväldiga patroner och livegna statare lever och frodas inom akademin.
Annars brukar ju alltid akademin beskrivas som den sista utposten mot enväldiga statsmakter. En utpost som karaktäriseras av det kritiska samtalet och ifrågasättandet av auktoriteter, värderingar, samt tidigare veenskapliga resultat och slutsatser.
Fast det är klart, det är naturligtvis väl magstarkt av en simpel doktorand att respektlöst ifrågasätta en senior auktoritet. Självklart måste en professor stå över all form av kritik från sådana lågt stående varelser i den akademiska hierarkin. Var det inte så man sade till den unge Einstein?

Kan det vara så att även den anställningstrygghet som professorer i gemen åtnjuter innebär för mycket trivsel och mys för dessa att klara av? Varför begränsa konkurrensen och ett skarpare system till enbart doktorander och nyblivna doktorer?
Kanske kräver en prioritering av resultat att också seniora forskare betalas med stipendier, så att deras LAS-grundade arrogans inte kommer i vägen för nya vetenskapliga rön?
(Med könscellsutvinnig, konstgjord befruktning och surrogatfamiljer finns det heller ingen anledning till att en produktiv forskare ska ödsla värdefull tid och energi på egen familjebildning. De värdefulla arvsanlagen kan någon annan bättre lämpad ta hand om och uppfostra. Följaktligen är det inte nödvändigt att forskare har någon sjukpenninggrundande inkomst.)
På så vis skulle vi inte bara få ännu fler professorer och seniora forskare för samma pengar, utan vi skulle också lätt kunna avyttra dem som efterhand tappar det "rätta virket", så att vi enbart har BRA forskare i Sverige.
Man behöver naturligtvis inte gå så långt att dessa avyttringar deporteras till Kina. Eller varför inte? - ett SIDA-finansierat biståndsprojekt i kunskap ger bra goodwill till Sverige. Akademisk kvalitet OCH kvantitet, och dessutom u-hjälp, allt på samma gång!

Carolina Saf
2007-04-14
16:40:47
Anmäl

Inte Nordén på Chalmers

Obs! Kommentaren "Ambitiösa asiater" ovan är inte skriven av professor Bengt Nordén vid Chalmers.

Redaktionen
2007-04-20
16:44:40
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 3 plus 1:
SKICKA 
REGLER