Kommentera "Befordra på didaktiska meriter"
Tentakel

Anmäl

Undervisningsmeritvärdering

Min erfarenhet säger mig att medan det är jättesvårt att jämföra olika personers vetenskapliga kvalifikationer är det tusen gånger svårare att jämföra deras undervisningskvalifikationer. Jag tror att det är en anledning till att undervisningen ibland ges lägre värde än den är förtjänt av och än bedömarna egentligen skulle önska.
En sak till: jag tror knappt att jag sett i levande livet en internationellt framgångsrik forskare som inte ägnat så gott som hela sin "formella" arbetstid + en hel del dessutöver åt forskning. Att be någon nå internationell nivå på låt säga 30% av normalarbetstid (12 timmar i veckan) är närmast cyniskt.

Staffan  Ulfstrand
2007-02-26
16:47:02
Anmäl

Värdering av undervisning?

Det som Ulfstrand framför om att värdera kvalifikationerna instämmer jag helt och hållet med. Problemet är att det är mycket svårt att mäta undervisningsinsatser. Det som brukar ligga till grund vid tillsättningar är oftast av typen; hur mycket undervisning man gjort, vilka nivåer, kursutvärderingar, undervisningsmaterial...
Men ingen av dom säger egentligen något om kvaliteten. Det är lite av att man försöker mäta någonting, men har inget bra att mäta med..
Att sedan bedömningsgrunderna skilljer sig mellan olika högskolor gör inte saken bättre.

Jonas Persson
2007-02-26
19:24:31
Anmäl

Intuition

Jag håller med både Staffan och Jonas i svårigheterna att värdera "kvalitet" inom undervisningen. Problemet är att det även är svårt inom forskningen. De flesta borde idag vara överens om att det inte är den som undervisat mest, eller producerat flest artiklar som nödvändigtvis är "bäst", men svårigheten är just att mäta kvalitet. Och denna svårighet finns såväl inom undervisning som forskning.

Vad gäller Susanne's ursprungliga inlägg så vill jag gärna tillägga att jag inte är säker på att jag håller med henne om att "intution" framförallt styr undervisningen, medan mer systematiskt arbete styr forskningen. Jag tillhör dem som tror, baserat på mina egna erfarenheter, att forskare ofta väljer sina problem och utformar sina experiment efter intution och "känsla", och de är sällan så systematiska som man får intryck av att de är när man läser den färdiga artikeln. Ofta är det rena lyckträffar som avgör om en forskare lyckas, som t. ex. Flemings upptäckt av penicillinet. Omvänt gäller att många av de riktigt duktiga lärarna inte enbart litar på sin intuition, utan ofta är extremt välförberedda, mycket pålästa och ofta har en gedigen tidigare erfarenhet att luta sig mot.

Erik  Svensson
2007-02-26
20:27:11
Anmäl

Lektorsfällan

Är en av många i lektorsfällan, dvs bara undervisning, lite administration och 0% forskning enl särskilt prefektbeslut. Det var kanske inte den fördelningen man tänkte sig när man doktorerade.. Internationella utvärderingar kallar det svenska systemet för "perverst". Vad gör politikerna? Inte ett smack. Istället ska högskolorna gå med "vinst", och ekonomismen firar triumfer på alla nivåer. Lägg till problemet med dåliga chefer och urusel arbetsmiljö och bilden är komplett.

Fredrik Wallinder
2007-02-27
14:08:48
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 4 plus 1:
SKICKA 
REGLER