Kommentera "Finansiera hellre utländska postdoktorer i Sverige"
Tentakel

Anmäl

Sverige subventionerar andra länders forskning

Jag håller helt med Barbro Åsman att det är mycket märkligt att Sverige fortfarande finansierar sina nyblivna doktorer att forska utomlands.

För flera årtionden sedan var det en stor apparat att skaffa arbetsvisum till icke nordiska länder. I det läget underlättade det säkert att få ett stipendium hemifrån för att forska en kortare tid utomlands. Idag har anställningshinder rivits och inom EU krävs inga som helst tillstånd. Dessutom finns mängder av postdoktortjänster att söka utomlands.

Jag är nybliven professor på Oxford University (England) och utlyser flertalet postdoktortjänster. Några svenskar sökte och var också de mest meriterade. Min erfarenhet är att nyblivna svenska doktorer har mycket gedigen utbildning och kan med lätthet få egna anställningar i t ex England. Däremot utlyses mycket få postdoktortjänster i Sverige och söktrycket på det fåtal som utlyses är enormt. Själv har jag utlyst postdoktortjänster i England vid 6 tillfällen och i snitt har jag haft ca 12 sökande. I Sverige har jag utlyst postdoktoranställning en gång och fick 108 sökande. Det är mycket märkligt att vi låter våra nyblivna doktorer gå arbetslösa i Sverige samtidigt som vi subventionerar tjänster utomlands.

Thomas Helleday
Professor
Oxford University och Stockholms Universitet

Thomas Helleday
2007-01-30
17:08:00
Anmäl

Postdoktorer utomlands och i Sverige

Jag finner Barbro Åsmans argument mycket övertygande. Det stämmer att det inte är speciellt svårt att få ett postdoktorstipendium utomlands, också vid de mest välrenommerade institutionerna. Svenskar som vill utveckla sig som postdoktor utomlands har därför alla möjligheter till det, även utan VR:s stipendier.

Ett ökat antal postdoktorpositioner i Sverige skulle därimot ha en dramatiskt positiv effekt på den inhemska verksamheten.

Torsten Ã?kesson
2007-01-30
17:10:28
Anmäl

Märklig diskussion om postdoktorer.


Självklart är det bra för forskningen i sverige och för oss proffesorer i sverige om vi får tillgång till mera arbetskraft.

Det finns redan nu möjlighte att från vetenskapsrådet ansöka om postdoktor finansiering i Sverige.

Att däremot jämföra sitution med den amarikanska är rent löjeveckande.
En postdoc. i USA kostar en bråkdel i löne kostnad och den konkurrans om fasta tjänster som finns där leder till att folk gör postdoc ända upp i 50 års åldern hur ung och hungrig är man då ?

Henrik Asteman
2007-01-30
19:41:14
Anmäl

det vimlar av postdoc tjänster utomlands

Jag anser också att det är dag att sluta skattefinansiera svenska postdocs utomlands (det vimlar ju av tjänster utomlands!). Man kan istället underlätta hemvändandet och de numera så viktiga nätverkandet genom repatrieringsbidrag/postdoctjänster i Sverige.

helen sköld
2007-01-31
15:34:53
Anmäl

Sällar mig till övriga

Håller helt med Barbro Åsman. Det var inte svårt att få en postdoctjänst på egen hand när det begav sig för 8 år sedan. Precis som Barbro säger så gav det råg i ryggen att det just var av egen kraft och att University of California var villigt att betala min lön och att min arbetsinsats därmed värderades i dollars and cents lokalt.

Johan Åkerman
2007-02-02
21:32:24
Anmäl

Sällar mig inte till övriga

Vid en första anblick är det beklagligt att svenska skattemedel genom VRs postdokstipendier används för att subventionera forskning i utlandet (framför allt i USA). Obalansen förstärks eftersom andra europeiska forskningsråd oxå skickar postdoks i huvudsak till USA. Och vi behöver tveklöst fler utländska postdoks i Sverige som Barbro Åsman skriver.

Vad som dock inte framkommer är att VRs amerikanska motsvarighet, NSF, har ett stipendieprogram för att finansiera amerikanska postdoks. Flertalet av dessa stannar i USA, men många åker utomlands. Jag själv har haft en amerikansk postdok i gruppen, vi har en annan vid institutionen just nu, jag känner NSF finansierade postdoks i Frankrike och Argentina, och jag känner amerikanska postdoks i Tyskland och Tjeckien.

För att få jämvikt i systemet bör således svenska forskare helt enkelt bli mer synliga och bättre på att locka till sig amerikanska NSF finansierade postdoks, så att amerikanska skattemedel kan användas för att finansiera svensk forskning. Om jag inte missminner mig så är deadline för NSF postdok-ansökningar under tidig höst, och success-raten är rimligt hög (i kemi runt 25%). Postersessioner vid sommarens konferenser utgör således bra tillfälle att ragga upp någon amerikansk presumptiv NSF-finansierad postdok.

Jag tycker således att VR definitivt bör fortsätta att stipendiera svenska postdoks i utlandet (framförallt USA). Vet man att man vill till en specifik grupp som gör just den forskning man vill lära sig mer om så ger de en ypperlig möjlighet till detta. Visst, det finns massor av andra redan finansierade postdoktjänster att söka, men har man en vision om vilken forskning man vill jobba med framledes så är VRs stipendier utomordentliga.

Att erbjuda svenskar att göra postdok vid de mest vitala och starka forskningsmiljöerna i USA bör vara mycket väl investerade skattemedel. Tveklöst är USA idag det mest vitala kunskapssamhället på den här planeten och att lära sig hur det fungerar strukturellt (inte bara forskningsmässigt) bör vara till stor nytta för Sverige. Att så många yngre svenska forskare som möjligt får uppleva den kontinuerliga idémix som erbjuds vid de bästa amerikanska universiteten är definitivt något som svensk forskning har nytta av.

Henrik Ottosson
2007-02-08
15:59:46
Anmäl

Foreign postdocs

Dear Colleagues,
Allow me to shed some light on this topic, which I think need some “intellectual injection” from the viewpoint of a more experienced researcher.
I agree with Professor Asman that it can sometimes be difficult for Swedish students to get a doctorate scholarship. But this is not unique for Sweden. When was a professor in Cologne, even my most clever student initially failed to get a scholarship after his exam ! This I find most astonishing.
It is very expensive to employ Swedish postdoctorates, and sometimes it is better to recruit a Chinese postdoctoral student.
However, one should also have in mind that it is also of the greatest importance to always check the background of your students. As Professor Asman writes, it is important to be “granskad i sömmarna”. At our department, we had problems with a foreign student that tried to take precious research data back to his home country ! This was of course discovered by us, so no damage was done.
I agree that we should allow more foreign students to do their postdoctoral service in Sweden, but it cannot be to the expense of the high-level research performed by Docents and Professors.
Sincerely,

Dieter Cremer
2007-02-27
08:23:08
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 7 minus 3:
SKICKA 
REGLER