Kommentera "Svenska språket är hotat inom naturvetenskapen"
Tentakel

Anmäl

Rätt och fritt tänkt

Jag håller med artikelförfattarna om att svenskan trängs ut mer och mer. Jag delar också uppfattningen om att inlärning sker bäst på modersmålet. Dessutom har vi på de tekniska högskolorna en stor andel studenter som invandrat till Sverige i tonåren eller senare. Flera av dem har märkbara problem med undervisning och kurslitteratur på engelska.

För fem, tio år sedan kändes det märkligt att undervisa på engelska därför att en handfull ERASMUS-studenter inte kunde svenska samtidigt som majoriteten fick en klart försämrad inlärning. Nu med internationella MS-program är förhållandena annorlunda och vi har ca 50 procent icke-svensktalande studenter i kurser på högre årskurs (deras engelska är ofta ganska svag). Det är därför svårt att se en lösning annan än att ge dubbla klasser, en på engelska och en på svenska. Det är dock resursmässigt ett vansinne och därför blir det engelska som minsta gemensamma språknämnare för alla, trots att få om ens någon i våra kurser har det som modersmål.

M a p forskningen så vet jag inte om jag ser så stor nackdel, även om det vore idealt med forskningsrön också på svenska. Men varför ska jag lägga dyrbar arbetstid på det? Det mesta kommer ändå inte att nå en publik som inte också kan tillgodogöra sig rönen på engelska. Jag hinner definitivt inte med det.

Gunnar
2006-11-20
16:44:11
Anmäl

Ett, två eller noll språk

Jag håller inte alls med. Redan Tentakeltexten ger syn för sägen att ett flertal ord förr som nu importerades (t ex ordet importera), så att begreppet "ren svenska" är en ren motsägelse. Var finns den forskning, som ständigt citeras som stöd för hemspråksundervisning för nyinvandrade svenskar? Om det är ett problem att våra högskolestudenter inte fixar två språk, varför skall vi då tro att nyinvandrade svenskar skall klara inte bara två utan tre språk - flytande?!? Hur i all världen skall svenskar kunna bli forskare, om de inte haft kurslitt. och annan litt. på engelska? Och slutklämmen: är det tvåspråkliga underskottet "på alla nivåer i högskolan" verkligen ett stort problem? Vilket land är "bättre"? Hur skall engelskan bli bättre, om man enl författarna skall öka tyngden på svenska språket, som ju när allt kommer omkring är en sällsam anomali på kontinentens periferi? - I stället för gemensam valuta borde EU ha infört gemensamt språk, nämligen engelska; sedan kan vi sitta och småprata vid hemmets härd på slovenska, tornedalsfinska, kastilianska, nordjydska eller rätoromanska, ja, t o m på skånska!

Staffan Ulfstrand
2006-11-21
09:18:32
Anmäl

instängning

Såvitt jag förstår har såväl Tyskland som Frankrike, med mångdubbelt större befolkningsunderlag än Sverige, gjort stora ansträngningar för att upprätthålla det egna språkets ställning som arbetsredskap inom naturvetenskaperna. Den tydligaste effekten av detta har blivit en instängningseffekt av forskare och forskningsresultat och är en bidragande orsak till att de (och i förlängningen hela Europa) inte kunnat förverkliga sin potential inom teknik och naturvetenskaplig grundforskning. Det förefaller mig som om ett litet språkområde som Sverige kan välja mellan att utbilda forskare som kan bidra till internationell spetsforskning (och då med engelska som språkligt arbetsredskap) eller att utbilda akademiker till kommunikatörer som kan förmedla andras (engelskspråkiga) forskningsresultat till studenter och en i de flesta fall måttligt intresserad allmänhet.

Martin Lindahl
2006-11-21
10:22:54
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 2 multiplicerat med 2:
SKICKA 
REGLER