Kommentera "Mer pengar till postdoktorer"
Tentakel

Anmäl

Hur rimmar detta med debattartikeln i DN?

I dagens DN finns än mycket konstigt vinklad debattartikel från ledningen på VR. Bland annat skrivs:
"Kvinnorna fick sämre utfall när det gällde postdoktorsstipendier för forskningsvistelse utomlands."

Läser man sedan statistiken (som bla finns publicerad här på Tentakels hemsida står det:
"Totalt sett var beviljningsgraden något högre för kvinnor. Men tittar man på typen av postdok, var beviljningsgraden högre för kvinnor när det gäller postdok i Sverige, medan beviljningsgraden var större för män när det gäller postdoktorstipendium utomlands."

DETTA STÅR DET INGET OM I DEBATTARTIKELN!!! Varför skall man alltid leta upp detaljer som visar att kvinnor är motarbetade, oavsett vad som är sant?!?

Martin Lovmar
2006-11-13
13:32:41
Anmäl

DN-artikeln avser Vetenskapsrådet totalt åren 2003-2005

Artikeln i Tentakel behandlar postdoktorsstipendier utomlands och postdoktorsanställningar i Sverige inom NT-området 2005.

Rapporten "Vetenskapsrådet och jämställdheten", se www.vr.se , som DN-artikeln bygger på behandlar samtliga ämnesråd under åren 2003-2005. Under de åren sammantaget hade kvinnor lägre beviljningsgrad än män vad gäller postdoktorsstipendier utomlands. Skillnaden var så stor att det bara är 5 procent sannolikhet att den bara berodde på slumpen, så jag tycker inte att det är en detalj.

Carls Jacobsson,
analysavdelningen Vetenskaprsådet

Carl Jacobsson
2006-11-17
13:43:35
Anmäl

descriminated?

Man and women should have equal rights but they are not exactly the same. It is natural for men to take more risks, it is in our biology. It looks from statistics that woment WANT more to stay in homeland, while men prepared to take risk more risk and adventure and to go abroad. That's it, that is real explanation.
.

aa look from outside
2006-11-18
13:44:25
Anmäl

fair statistics

All this statistic is very suspicious: the number of granted application for man and women 50:50 should be only if number of applications is 50:50, but was it? Who will provide this statistics?

aa outsider
2006-11-18
13:48:16
Anmäl

who descriminated?

In this respect the VR declaration that in MOST of the areas 50: 50 was given to F/M is very disturbing. Does it mean they had 50:50 in number of applications or not for all these fields of science? I doubt it...Time to talk about discrimination of man.

aa none
2006-11-18
13:53:38
Anmäl

50/50 wrong by definition

Statistically it MUST happen once in some years that much better candidates are mostly women or mostly man. Granting 50:50 will be dscrimination. The whole policy is wrong.

aa out
2006-11-18
14:16:43
Anmäl

statistics

Numbers for postdocs abroad M/F:
applicatins 85:30 (2.83)
granted 27:6 (4.5)

In sweden:
applications: 58:33 (1.75)
granted:8:15 0.53

Total:
applications 143:66 (2.16)
granted: 35:21 ( 1.66)

Scientific conclusion: man was discriminated (resulting numer must be 2.16 for both applications and grants)

aa outsider
2006-11-18
14:27:32
Anmäl

excuse my bad swedish..

Mistake in previous post, sorry
M/F total:
applications: 143:66 (2.16)
granted 30:14 (2.14)

Conclusion: NO discrimination. Hura!!
VR expeerts executed themselves in national press wothout any reason...

aa otsider
2006-11-18
14:34:57
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 12 delat med 2:
SKICKA 
REGLER