Kommentera "Är kemi ett utrotningshotat ämne?"
Tentakel

Anmäl

Kan vi sätta vargen att vakta fåren?

Intressant artikel. Jag tror dock att det du beskriver är ett uttryck för de roller som vetenskapen (och kemin) påtagit sig (fått) när det gäller kopplingen mot miljöfrågor. Man skulle kunna kalla dem: - vetenskap som problemskapare (t.ex. skapande av giftiga ämnen), - vetenskap som naturens advokat (att "upptäcka" miljöproblem t.ex. ozonlagerförtunning som vi har svårt att upptäcka med våra sinnen), - vetenskap som problemformulerare (i processen att få vissa "problem" att framstå som problem för politiker och allmänhet.) och slutligen, - vetenskapen som problemlösare (ofta framkommer det att lösningen på problemen är mer forskning och ny teknik). Grovt sett så blir alltså vetenskapen (och även kemin) alltså problemskapare, problemupptäckare och problemlösare i en och samma. ett exempel på dessa roller ges i artikeln "Bio-monitoring reveals a toxic soup of chemicals in this animal". Jag skulle se det som att rollen som naturens advokat (biomonitoring) krockar med rollen som problemskapare (toxic soup of chemicals). Naturligtvis kan man tycka att den ena rollen är "god" medan den andra är "ond". Visst kan man även lyfta fram de andra rollerna för kemin som du gör: "Jo, i stället för att klanka på lärarna, eleverna, samhällsmedborgarna och politikerna, kan vi i samhällsdebatten så ofta som möjligt lyfta fram de problem som behöver lösas och den kemiska kunskap som behövs för att lösa dem." Jag skulle se det som att man då poängterar rollerna som problemformulerare och problemlösare. Frågan är dock om man kan göra det utan att diskutera de olika rollerna, även som problemskapare, som kemin uppfattas ha och hur framtida "misstag" kan undvikas. Annars kanske risken är att det uppfattas som om vargen har dresserats att vakta fåren.

Hugo Race
2006-05-30
09:11:24
Anmäl

Som man bäddar ?

Det finns nog goda skäl att fundera över vad som hänt undervisningen i kemi och fysik på högstadiet under de senaste årtiondena. Det fanns ett gott syfte när man tog bort kemi och fysik som egna ämnen och lät det ingå i ett större naturvetenskapligt block. Men kan det vara så att undervisningen i kemi och fysik har blivit lidande ?

Anders Lyngfelt
2006-06-05
13:20:45
Anmäl

Intressant

Är fysiklektor på ett "mellanstort" universitet och bilden av minskat intresse, få studenter, nedskärningar uppifrån osv stämmer även för det ämnet. I Danmark däremot ökar antalet fysikstudenter pga att regeringen satsat på informationskampanjer. Att lönenivån är hög (dubbel mot Sverige) spelar också roll. Intressant att HG Wells uppdelning nämns, den är till stor del redan klar, med en stor okunnig massa med samma utbildning i ekonomi osv, som sitter fast i låglöneträsket och en mindre grupp naturvetare/tekniker med kunskap och lön därefter och med en intressant arbetsmarknad utanför Sverige.

Fredrik Wallinder
2007-12-13
14:06:58
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 4 multiplicerat med 2:
SKICKA 
REGLER