Kommentera ""Matten har kommit ut ur garderoben""
Tentakel

Anmäl

Beviseligen onödigt!

Ett "bevis" som varken ger säkerhet för om ett visst påstående är sannt och/eller någon sorts insikt om varför påståendet är sannt, som alltså ej har någon
"juridisk" hållbarhet eller "pedagogisk" tjusning verkar för mig vara alldeles onödig, och borde knappast få kallas ett bevis. Utsagan i artikeln ger endast mening ifall man först diskuterar vad ett bevis egentligen är för något.

Niels Christian Overgaard
2006-05-02
15:05:30
Anmäl

Sanning

Det triviala faktum att bevisen blivit så komplicerade att man inte enkelt kan verifiera dem har väl ingen bäring på frågan om huruvida matematiken är sann eller ej (som det antyds i artikelns inledning) ?!

Fredrik Ullén
2006-05-02
15:30:01
Anmäl

Mindre god journalistik

En gammal journalistik regel är att man skall ha minst två oberoende källor för det man för fram som fakta, men här verkar man helt ha gått på uttalanden från en person -- som därtill för fram ganska diskutabla påståenden och även (i egenskap av populärvetenskaplig författare) har ett uppenbart intresse av att synas i media. Devlin har all rätt att uttala sig såhär om han vill, det kan knappast kritiseras (även om jag anser att han pratar i nattmössan), men däremot så har nog Tentakel brustit i journalistiskt ansvar då han bara släpps fram helt okommenterad. Man kan ana att bristande kännedom om ämnet från journalistens sida är en bidragande orsak, men då är det viktigt att kunna inse sin okunskap och söka kompletterande källor. Men å andra sidan, erbjuder då Tentakel de nödvändiga resurserna för att göra ett gott arbete i ett fall som detta?

I sakfrågan -- är matematiska bevis svårare att granska nu än förr? -- kan jag bidraga med den kommentaren att det finns en livaktig utveckling inom området automatisk granskning av bevis, vilket ju snarast pekar i den motsatta riktningen att vi med större säkerhet kommer att kunna säga att de bevis vi har är riktiga. (Jämför 1800-talets utveckling inom området matematiska tabeller, där de handräknade tabellernas många fel ledde till en utveckling av automatiska räknemaskiner som producerade mer pålitliga tabeller.) Ett konkret nutida exempel som beskrevs på en konferens nu i vintras var att man vid framställandet av en ny upplaga av "Handbook of Mathematical Functions" (Abramowitz och Stegun, 1964) använder datoralgebra för att verifiera, och i vissa fall korrigera, tabulerade identiteter.

Lars Hellström
2006-05-02
18:38:50
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 7 minus 3:
SKICKA 
REGLER