Kommentera "Svenskar citeras mer än snittet"
Tentakel

Anmäl

?


Interesting diagram: all countries with exception of France are above average citation level. Who is below? Possibly African countries, China etc.? Is it surprising really? I guess it would be more interesting to use citations related to financing levels. This could tell something about efficiency of researchers.

X X
2006-03-27
16:33:19
Anmäl

Citeringar

Det skulle vara trevligt om vi kunde se resultaterna per Universitet, per Institution, och per forskare. Finns denna information att få? Information per forskare ska kanske inte läggas ut på nätet, men det skulle vara bra om forskarna själva kunde ta del av den informationen, i synnerhet om det ska tas med i bedömning av anslagen.

David van der Spoel
2006-03-28
09:09:26
Anmäl

Papper???

Jag tror det är viktigt att vi även i fortsättningen kan kommunicera på såväl svenska som engelska.

Genom att föra in den begreppsförvirrande anglicismen "papper" när man avser uppsats/artikel skapar man kommunikativ oreda. "Papper" har en väl etablerad betydelse i svenska språket som lär fortsätta att existera i lång tid.

Sven Halldin
2006-03-28
10:53:00
Anmäl

Cave!

Otaliga är de studier i bibliometri som visar på de avgrundsdjupa svagheter som citeringsanalys och "impact factor"-räknande har. Det är med största försiktighet och utomordentlig omsorg som man kan tänka sig använda denna typ av index och sifferexercis i bedömningsarbete. Låt er inte luras av detta till synes enkla och förment objektiva sätt att "mäta" framgång och geni. Det är ett sätt för byråkrater och vetenskapspolitruker att ta makten över omdöme, eftertanke och erfarenhet. Låt samma vetenskapliga stringens som vi använder för att studera kvarkar, proteiner eller fjällsippor också styra det sätt vi hanterar fakta om oss själva och vår verksamhet.
Varning för lättsinne!

Per Lundberg
2006-03-28
20:55:10
Anmäl

Svar till David

David,
Vi kan inte lägga ut siffror på forskare, dels då vi inte har en säker identifiering på forskarnivå av vilka artiklar (papper) som är skrivna av vilken forskare. Dessutom är det tveksamt med anledning av vårt licensavtal med Thomson.

Det är också tidsmässigt omöjligt för oss att gå igenom alla de enskilda svenska instutionernas adresser. Ett samarbete kring det med lärosätena har redan avvisats.

Vad vi däremot kommer att göra i år är ett Sverige-PM - en översikt över svensk forskningsprestation i ett internationellt perspektiv, där vi bland annat kommer att bryta upp de större lärosätena i grova forskningsfält.

Hälsningar Daniel Wadskog
analysenheten, Vetenskapsrådet

Daniel Wadskog
2006-03-30
11:12:24
Anmäl

trenden är viktig

Artikelförfattaren vill så gärna se det positiva och blunda för det faktum att medan citeringsgraden för SE sjunker eller är konstant, uppenbarligen växer den på andra håll. Artikeln är ett lysande exempel på den socialistiska realismen.

Salam Al-Karadaghi
2006-03-30
21:12:26
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 3 multiplicerat med 4:
SKICKA 
REGLER