Kommentera "Uppdrag tynger kvinnor i karriären"
Tentakel

Anmäl

"Uppdrag tynger kvinnor..."

Som drabbad av dessa tyngande uppdrag
tycker jag det är utmärkt att problemet görs mer synligt! Visst är det meriterande även med förtroendeuppdrag, men när man blir placerad i en fjärde eller femte styrelse/arbetsgrupp/utskott m m börjar forskningen bli allvarligt lidande. Kommentaren "men du kan ju alltid säga nej om du blir tillfrågad" känns inte heller helt välgrundad då man även behöver visa sig i någon mening duktig på detta område. Själv har jag nu börjat tillämpa principen "ett uppdrag ut, ett in" för att ha en chans att forska på min trots allt begränsade arbetstid. Det har mötts av en del gnissel men även viss förståelse, faktiskt mest från äldre manliga kollegor!
Till sist tycker jag det är konstigt att vi ska ha större andel kvinnor i styrelser, utskott m m än vad som i verkligheten finns på institutionerna. Sammansättningen i styrelsen borde spegla personalgruppernas sammansättning. Jag är övertygad om att många kvinnliga forskarassistenter försvinner p g a att de inte lyckas kombinera forskning, för många uppdrag, betygsnämnder vid disputationer (i Uppsala krävs minst en kvinna per betygsnämnd), undervisning och ett vettigt privatliv.

Gabriella Andersson
2006-04-20
15:18:59
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 10 delat med 2:
SKICKA 
REGLER