Kommentera "Döp om foassarna och ge dem mer pengar"
Tentakel

Anmäl

Fo.assarna = framtidens hopp

Helt rätt !
Forskarassistent är en helt missvisande benämning. Det här är ju de som är högt meriterade och som antingen redan är eller skall bli våra mest excellenta forskare. I USA kallas de "assistant professors", vilket är en bättre benämning.
Se även till att ge dem bra resurser för att komma igång och se för guds skull också till att de används ordentligt i undervisningen. Det är ju dessa yngre forskare som verkligen kan entusiasmera och intressera studenterna. Att hålla unga duktiga forskare borta från undervisningen under lång tid, post-dok plus forsakrassistentperioden = minst sex år, är en udda och heltokig anomali i det svenska forsknings och utbildningssystemet och dessutom ett resursslöseri.

Skatan
2005-11-21
17:09:53
Anmäl

Assisterade professor samt PI

Visst är det hög tid att uppdatera nomenklaturen av tjänste-benämningarna inom den akademiska världen samt att möjliggöra faktiska förutsättningar för att bedriva forskning. Benämningen fo-ass är löjeväckade och måste förändras till tex assisterade professor vilket kan direkt översättas till engelska. Vidare så torde också universiteten designera Principal Investigator (sk. grupp-ledare) för de olika forskningsverksamheterna som bedrivs, vilket förenklar och visar på oberoende forskning gentemot forskningsråd mm. Att start-up medel är i huvudsak obefintliga i Sverige är bara ett ytterligare bevis på att jäv och suboptimering är ständigt närvarande inom den svenska akademiska modellen. Men kanske beror det mesta på att vi har endast BIDRAG till forskning, inte forskningsmedel....

HR Widlund
2005-11-21
17:30:59
Anmäl

Håller helt med!

Undertecknad har upplevt hur det är att vara "forskarASSISTENT" och kan intyga att man inte är det minsta assistent utan i högsta grad en självständig forskare som driver eget projekt. Det är verkligen dags att uppdatera denna typ av föråldrade tjänstetyp, döpa om den, skjuta till rejält med resurser (start-medel) samt införa ett "tenure-track" system. Håller alltså helt med förslagsställararen härvidlag.

Erik Svensson
2005-11-21
21:08:21
Anmäl

language

visst, men att svara kommentarena som föreslår "assistant professor" eller sin direkt översättning: även detta inehåller ordet (och därmed konceptet) assistent, vilket var huvudinvändning emot namnet. bara eftersom det är amerikanskt betyder inte att det är bra, faktist, och betyder inte heller att det blir förstod världen över (dock iofs det sistnämnde är mindre sant). i england, en sån position finns inte, den närmaste ekvivalent är kanske oxfords och cambridges "junior research fellow". och det vågar jag inte försöka översätta.

Ian Cumpstey
2005-11-24
16:29:20
Anmäl

copycat?

I certainly agree that the name should be changed to something more appropriate. It cannot simply be 'Ass. Prof.' as I do not think just after one or two yr. of postdoc (most Foass) one can achieve that level! A 'junior faculty' may be tried as it eminates more freedom of the post. It is good that VR should think of giving more money to these fellows but the fellows should be put under rigorous scrutiny as how many paper the have published since the start of their tenure or whether they have improved their research network etc. It is not a good idea of having longer tenures as that would just fool the researchers..instead more permanent positions should be created for the original researchers. It certainly does not help VR if researchers take breaks from their tenure (taking up other jobs) just to lengthen their employment..as the primary goal of these tenures is to do research with a limited amount of teaching.

Purba
2005-12-05
16:18:02
Anmäl

Debatt Forskarassitent

Jag är forskarassistent vid Fysikum (SU) och
jag tycker att artikeln belysser problemet med meddel för forskning ganska bra. Vi som forskarassistenter ska driva självständig forskning men man har det mycket svårt att fa egna pengar. Om man inte lyckas att fa pengar i första eller andra år från VR, så är det körd. Jag fick just avslagsbrevet från VR och det påpekas att prioritäten för projektet jag ansökte för är låg eftersom jag har bara en kort tid kvar som forskarassistent.
Hur ska man, som forskarassistent driver
bra forskning om man till slut av sin kort tid har det även svårare att fa egna pengar eftersom man har bara ett tidbegränsad job ??

Stephan Hundertmark
2005-12-16
11:35:12
KOMMENTERA:
Förnamn:

Efternamn:
Rubrik:

E-postadress (Visas ej):

Kommentar:
Kontrollfråga:
Vad är 1 plus 1:
SKICKA 
REGLER