IFA-projekt – nytt för i år

horisont

Vetenskapsrådet satsar en del av forskningsbudgeten på samarbetsprojekt mellan industri och akademi. Bidragsformerna heter ID-projekt och IFA-projekt. I år har beslut tagits om att satsa 26 miljoner.


ID-projekt initierades av TFR (Tekniska forskningsrådet) och har funnits sedan 1992. I projekten får en doktorand möjlighet att arbeta i samarbetsprojekt under fyra eller fem år. IFA-projekt, däremot, är nytt för i år.  

– Kunskapsutbyte mellan industri och akademi är viktigt och med IFA-projekten öppnar vi för ett vetenskapligt mer kvalificerat utbyte mellan högskolan och de mer FoU-intensiva företagen säger Lars-Erik Salomonsson, ansvarig handläggare för ID- och IFA-projekt.

Genom att arbeta i ett IFA-projekt under fyra eller fem år kan en disputerad forskare meritera sig för en fortsatt forskarkarriär, inom industrin och/eller högskolan. Bidragsformen är särskilt utformad för unga forskare som redan har någon erfarenhet av FoU-, innovations- eller entreprenörsverksamhet i industriell miljö. Villkoren och bedömningskriterierna har utformats så att meritvärdet bedöms som likvärdigt (men inte identiskt) med en traditionell fyraårig anställning som forskarassistent.
 
Följande IFA-projekt beviljades:

• Joakim Bäckström, Permascand AB, Mittuniversitetet
• Henrik Hillborg, ABB Corporate Research, Kungl Tekniska Högskolan
• Ola Karlsson, MIP TECHNOLOGIES AB, Lunds universitet
• Nina Tilly, Nucletron Scandinavia AB, Uppsla universitet
Pawel Kluczynski, Siemens Laser Analytics, Umeå universitet


Följande ID-projekt beviljades:

• Teodor Aastrup, Attana AB, Kungl Tekniska högskolan
• Torgny Almgren, Volvo Aero, Corporation Chalmers tekniska högskola
• Johan Ekeroth, Separation Prod, Eka Chem AB, Uppsala universitet
• Anders Emrich, Omnisys Instruments AB, Chalmers tekniska högskola
• Anders Gobl, 3HBiomedical, Uppsala universitet
• Bo Hörnsten, Hägglund Drives AB, Luleå Tekniska universitet
• Björn Johannisson, Ericsson AB, Lunds universitet
• Torbjörn Kronander, SECTRA Imtec, Linköpings universitet
• Johan Löf , RaySearch Laboratories AB, Kungl Tekniska högskolan

2007-12-03
SKRIV UT