De 15 fick postdok

horisont

Vetenskapsrådet beslutade den 21 november om postdoktorsstipendier och anställning som postdok i Sverige inom naturvetenskap och teknik.  Det handlar om 15 personer, varav tio får stipendier för att åka utomlands, och fem får anställning som postdok i Sverige.


Vetenskapsrådet satsar under 2007 60 miljoner per år på postdok, en summa som beräknas öka de kommande åren till 80 miljoner 2008 och 90 miljoner 2009. Årets beslut inom naturvetenskap och teknikvetenskap är på 17 miljoner, varav sju miljoner tillhör höstens beslut. Från och med i år sker utlysningarna två gånger per år.

Inom naturvetenskap och teknikvetenskap inkom 63 ansökningar om postdoktorsstipendier, varav 10 beviljades. Av de sökande var 36 procent kvinnor. Det populäraste landet att göra sin postdok i är USA, följt av Storbritannien och Tyskland. Medelåldern är 31 år. Av 10 beviljade bidrag går tre till kvinnor, vilket stämmer ganska väl i proportion till hur många som sökt. Ansökningar från kvinnor utgör 36 procent.

85 ansökningar inkom om bidrag till anställning som postdok i Sverige, varav 5 beviljades. Det populäraste lärosätet för anställning som postdok är Uppsala universitet. Medelåldern på dessa bidragstagare är 30 år. Av de fem beviljade bidragen går två till kvinnor, vilket står någorlunda i proportion till att 47 procent av ansökningarna kom från kvinnor.


Postdoktorsstipendium:

• Mattias Blennow  (Subatomär fysik och astrofysik) Max Planck-institutet, Tyskland
• Tomas Brodin (Ekologi och biodiversitet) University of California, Davis, USA
• Mattias Eng (Fysikalisk & teoretisk kemi) Imperial College, London
• Nika Erjavec  (Cell och molekylärbiologi) Columbia university, USA
• Ather Gattami (Signaler och system) MIT, USA
• Johan Hurtig (Biokemi och biofysik) University of Washington, USA
• Magnus Lundgren (Cell och molekylärbiologi) Wageningen University, Holland
• Angelica Lundin (Fysikalisk & teoretisk kemi) Ulm University, Tyskland
• Hanne Løvlie (Ekologi och biodiversitet) University of Oxford
• Björn Skubic (Kondenserade materiens fysik) University of California, USA

Anställning som postdok i Sverige:

• Brian English (Cell och molekylärbiologi) Uppsala universitet
• Nadja Heidrich (Cell och molekylärbiologi) Uppsala universitet
• Ján Rusz (Kondenserade materiens fysik) Uppsala universitet
• Nina Sletvold (Ekologi och biodiversitet) Uppsala universitet
• Richard Stancliffe (Subatomär fysik och astrofysik) Lunds universitet

2007-12-03
SKRIV UT