Dessa infrastrukturer vill Vetenskapsrådet stödja

horisont
Vetenskapsrådet är medsökande om planeringsbidrag från sjunde ramprogrammet för ansökningar gällande följande ESFRI-projekt:

• Bioinformatikinfrastrukturen ELIXIR
• Europeiska spallationskällan, ESS
• Högpresterande beräkningssystemet, PRACE
• Kärnfysikanläggningen FAIR
• Fenotypningsfaciliteten INFRAFRONTIER
• Biodiversitetsinfrastrukturen LIFEWATCH
• Röntgenfrielektronlasern XFEL

2007-12-03
SKRIV UT