De fick en foass – hela listan

horisont

Totalt fick 35 av 286 sökande en forskarassistenttjänst, med tillhörande projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2007. Pengarna fördelas över fyra år.

Kvinnor och män klarade sig lika bra i konkurrensen om en forskarassistenttjänst. Det var tre gånger så många män som sökte, men för båda könen blev beviljningsgraden 12,2 procent. Beloppet kan variera beroende på ämne och universitet.

Här är tio-i-topp-listan bland de 35 personer som fick mest pengar totalt.
Tre kvinnor ligger i topp:

NAMN                              LÄROSÄTE                     BELOPP

1) Rachel Muheim       Lunds universitet                    5,3 miljoner
2) Ana Teixeira            Karolinska institutet               5,0
3) Canalias Carlota      KTH                                      5,0
4) Anders Nordström    Karolinska institutet               5,0
5) Eric Claude Tyrode  KTH                                      4,934
6) Mate Erdelyi            Göteborgs universitet              4,912
7) Hiroaki Nakano       Kristinebergs Marina Forskningsstation   4,8
8) Ulf Göransson         Uppsala universitet                  4,8
9) Björn Önfelt            Karolinska institutet                 4,8
10) Jodie Guy              Karolinska institutet                4,8

2007-12-03
SKRIV UT