Fredspris för klimatet

horisont
Den norska Nobelkommittén valde, bland 181 nominerade kandidater, två pristagare som får dela på årets fredspris. De två mottagarna är FN:s klimatpanel (IPPC) och Al Gore, som båda spelat en avgörande roll i debatten om klimatförändringar.

FN:s klimatpanel får priset för att den lyckats uppnå en bredare enighet om sambandet mellan mänskliga aktiviteter och storskaliga förändringar i klimatet. Al Gore, å sin sida, får fredspriset för att han har lyckats förmedla budskapet över hela världen.
SKRIV UT