Läs mer om Arktiskonferensen

horisont
Under fyra dagar 14-17 oktober möttes toppforskare från Europa i Nynäshamn för att diskutera Arktis och klimatförändringar. Konferensen Global Environmental Change: The Role of the Arctic handlade om hur Arktis påverkas av temperaturhöjningen och hur ett förändrat Arktis bidrar till klimatförändringen.

Konferensen ingick i ett samarbete med European Science Foundation (ESF) och forskningsrådet Formas som innebär att konferenser kommer att arrangeras vartannat år på temat hållbar utveckling och miljöfrågor.

2007-10-29
SKRIV UT