Bara en fjärdedel är kvinnor.

horisont
Statistiken från ERC visar att knappt en fjärdedel av de 559 kandidater som gått vidare till ERC:s Starting Grant 2007 är kvinnor, 24 procent.

Det är mindre än snittet. Enligt Europakommissionens rapport She Figures 2006 är 29 procent av forskarna inom EU kvinnor. I de nordiska länderna ligger andelen kvinnor inom forskarvärlden på mellan 28 och 39 procent. Högsta andelen kvinnor inom forskning har de Baltiska staterna med mellan 43 och 53 procent.

Källa: Nordforsk

2007-10-29
SKRIV UT