Statistik från ERC:s första utlysning

horisont
ERC:s första utlysning Starting Independent Reseacher Grant delas in i tre områden:
Life Sciences, Physical Sciences and Engineering och Social Sciences and Humanities.

Flest ansökningar kom inom Physical Sciences and Engineering (48,1 %), näst mest inom Life Sciences (37,0 %) och minst inom Social Sciences and Humanities (14,9 %).

Totalt 20 paneler granskar de 9167 inkomna ansökningar, från 88 länder. 4 % av forskarna kommer från länder utanför EU.
Sverige hade flest ansökningar i förhållande till sin befolkning – hela 50 ansökningar per miljon invånare.

Av de 559 utvalda kandidater som ska gå vidare ligger medelåldern på 36 år.

Se mer statistik om ERC:s Starting Grant.

2007-10-29
SKRIV UT