Havsborstmaskar finns i Östersjön

horisont
Havsborstmaskar är en av de största grupperna av ryggradslösa djur i haven. Många olika arter lever i svenska vatten.

Havsborstmaskar finns i grunt strandvatten till flera tusen meters djup. Några blir inte större än ett par millimeter, medan andra kan bli över två decimeter långa.

De flesta havsborstmaskarna lever på havsbotten – nedgrävda i sanden, fritt simmande eller fast sittande på stenar och tång i små kalkhus.

Olika havsborstmaskar lever av olika saker. En del är rovdjur, andra havsborstmaskar lever av att äta sand.
De havsborstmaskar som letar föda fritt på botten eller bland tångruskorna, ser ut som tillplattade maskar med en massa små ben på sidorna. I huvudändan har de fyra par små ögon, två par antenner och kraftiga käkar för att fånga byten.

När man går längs sandstränder ser man ofta små sandhögar eller sandkorvar i det grunda vattnet. Högarna kommer från havsborstmaskar som ligger nedgrävda under högen. De äter sand i ena ändan och bajsar ut den ätna sanden i andra ändan, där högen bildas.

Källa: Malmö Naturskola

2007-10-29
SKRIV UT