Har du koll på de geologiska tidsåldrarna?

horisont
Jorden skapades för si så där 4,6 miljarder år sedan. För att organisera tiden som förflutet sedan dess har en internationell kommission inom UNESCO tagit fram en geologisk tidsskala:

Prekambrium Start 4 600 miljoner år sedan.
Kambrium Start 542 miljoner år sedan.
Ordovicium Start 495 miljoner år sedan.
Silur Start 440 miljoner år sedan.
Devon Start 417 miljoner år sedan.
Karbon Start 354 miljoner år sedan.
Perm Start 292 miljoner år sedan.
Trias Start 250 miljoner år sedan.
Jura Start 205 miljoner år sedan.
Krita Start 142 miljoner år sedan.
Tertiär Start 65 miljoner år sedan. Dinosaurierna dog ut.
Kvartär Start 1,81 miljoner år sedan.

Se mer på Faktabanken.nu

2007-10-29
SKRIV UT