Utbildning i tre cykler

horisont
Utbildningen är uppdelad i tre cykler om 3 + 2 + 4 år (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) i den nya högskoleförordningen. Examen kan tas ut på olika nivåer:


Cykel

År

Examen

Forskarnivå

9

Doktorsexamen

8

7

Licentiatexamen

6

Avancerad nivå

5

Masterexamen

4

Magisterexamen

Grundnivå

3

Kandidatexamen

2

Högskoleexamen

1

Källa: Wikipedia


Standardvägen till en doktorsexamen är nio år enligt det nya systemet.
Det finns dock möjlighet att gå direkt till forskarutbildning efter ett år på avancerad nivå.
Dessutom kan en student med masterexamen begära tillgodoräknande av meriter, max ett år.
I båda fallen blir den sammanlagda studietiden åtta år.
Längre studieväg kan man förstås också få...

2007-10-01
SKRIV UT