Hur gör ditt universitet?

horisont
Vilka förändringar blir det på ditt universitet? Här är länkar till några olika universitet som visar hur de arbetar med Bolognaprocessen.

Blekinge tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Kalmar
Karlstad universitet
KTH
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet

2007-10-01
SKRIV UT