Så ser de sjugradiga betygen ut

horisont
Vid Stockholms universitet tolkas de sju betygsstegen så här:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E  = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F  =  Helt Otillräckligt


Här är olika sjugradiga system, nu och förr:

ECTS

Engelska

Mittuniversitetet

Tidigare KTH

Svenska skolbetyg före 1963

Har tolkats

A

Excellent

Framstående

7

A

Berömlig

B

Very Good

Mycket bra

6

a

M utmärkt beröm godkänd

C

Good

Bra

5

AB

Med beröm godkänd

D

Satisfactory

Tillfredsställande

4

Ba

Icke utan beröm godkänd

E

Sufficient

Tillräcklig

3

B

Godkänd

Fx

Insufficient

komplettering möjlig

2

Bc

Icke fullt godkänd

F

Insufficient

Otillräcklig

1

C

Underkänd


Källa: Wikipedia

2007-10-01
SKRIV UT