Stockholm har kl├Ąttrat mest

horisont
Karolinska institutet, KI,  har fallit på Jiao Tong-listan medan Stockholms universitet har klättrat mest av de svenska universiteten.
Så här har de fyra svenska lärosätena klarat sig sedan listan började sammanställas 2003:

2007
KI       Uppsala    Lund   Stockholm
53       66              97        86

2006
KI       Uppsala    Lund   Stockholm
48   65   90   84

2005
KI       Uppsala    Lund   Stockholm
45   60   99    93

2004   
KI       Uppsala    Lund   Stockholm
46   74   92   97

2003
KI       Uppsala    Lund   Stockholm
39    59    93   -

2007-09-03
SKRIV UT