Naturvetenskap och teknik viktigt för brittiska politiker

horisont
Foto: Eva Krutmeijer
Svenskt studiebesök på parlamentet i London.

Foto: Eva Krutmeijer
David Cope är chef för Parliamentary Office of Science and Technology.

Eva Krutmeijer, projektledare för Mötesplatsen för forskare och folkvalda, har besökt England där naturvetenskap och teknik står högt i kurs hos politiker. Så här skriver hon själv.


I Storbritannien finns en stark tradition att dra nytta av nya forskningsresultat i den politiska vardagen. Den kan spåras ända tillbaka till Isak Newton på slutet av 1600-talet som under en period var aktiv parlamentsledamot.

Big Ben tornar upp sig mot en klarblå vårhimmel. På gatorna kring Westminister blandas kostymklädda tjänstemän med turister, skolklasser, poliser och försäljare. Jag träffar professor David Cope som är chef för Parliamentary Office of Science and Technology, POST. Det är en serviceenhet som riktar in sig på att överföra kunskap från naturvetenskap, teknik och medicin till parlamentsledamöterna. POST, som funnits sedan 1989, är unik genom att som enda offentlig enhet som arbetar åt båda kamrarna, House of Commons och House of Lords.

Forskare skriver rapporterna

POST utformar sammanfattningar och rapporter, assisterar utskott när det gäller forskarkontakter, organiserar seminarier och möten samt arrangerar tillfällen för dialog med allmänheten.

Enheten har en egen styrelse bestående av tio ledamöter ur House of Commons, fyra ledamöter ur House of Lords och fyra forskare. Verksamheten finansieras av parlamentet med en årlig budget på cirka sju miljoner kronor. Förutom disputerade handläggare och sekreterare finns unga forskarstudenter på POST. Just nu arbetar 40-50 sådana unga ambitiösa stipendiater med kartläggningar och research, att skriva rapporter och formulera sammanfattningar.

Ett tjugotal POST Notes

På ett år hinner POST producera ett tjugotal ”POST Notes”, faktablad på fyra eller åtta sidor. I februari kom POST ut med faktablad om elektricitet, Internet och Alzheimers, som kan laddas ner från POSTs hemsida. Initiativet till sådana översikter kommer oftast från tjänstemännen som har god känsla av vad ledamöterna behöver.

David Cope betonar att man aldrig använder ord som ”bör” eller ”borde”. På POST gör man forskningen tillgänglig för parlamentsledamöterna, men ger aldrig råd eller kommer med förslag till beslut.

Det är onekligen lätt att imponeras av hur det brittiska parlamentet arbetar med de här frågorna. När jag undrar varför man bara ägnar sig åt naturvetenskap och teknik, påpekar Cope nyktert att ledamöterna insett att deras egen kunskap ofta brister just i dessa ämnen och att behovet därför är störst där.

Positiva tecken i Sverige

Utan att själv ha god bild av forskningen bakom frågorna som debatteras, utan att ha gjort kunskapen till sin, anser parlamentariker sig helt enkelt inte riktigt beslutsmässiga.

Riktigt där är vi inte ännu i Sverige, men det finns många positiva tecken: Många intresserade och nyfikna ledamöter i riksdagen (en tredjedel nya sedan i höstas), en stark ambitionshöjning från riksdagsförvaltningen (nya forskningssekreterare i Riksdagaen), och, sist men inte minst, Vetenskapsrådets nystartade projekt Mötesplatsen för forskare och folkvalda, med syfte att underlätta kontakten mellan de båda världarna.

Eva Krutmeijer

2007-05-28
SKRIV UT