Läs mer om CERN

horisont
Det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN bildades 1954 av 12 länder, däribland Sverige. Idag är 20 länder medlemmar.

CERN har 2 590 anställda och används av över 7 500 forskare från hela världen.
För 2006 hade CERN en budget på 785 miljoner Euro, dels för bygget av den nya acceleratorn LHC och dels för att driva befintliga laboratorier

Partikelacceleratorringen LHC har fyra experiment/detektorer: ATLAS och CMS, är allround-detektorer som ska studera alla typer av fysik och kunna detektera alla typer av partiklar. ALICE är specialiserad på att fånga upp resultatet av kollisioner av tunga joner och LHCb på att detektera partiklar som innehåller b-kvarkar för att studera skillnaden mellan materia och antimateria.

Läs mer om CERN på Vetenskapsrådets hemsida.

2007-05-28
SKRIV UT