Läs mer om LHC-ringen

horisont
Foto: Nina Glimster
LHC-ringen omges av tusentals supraledande magneter som styr skurarna av protoner i världens starkast magnetfält.
Protonerna, som kommer från väte där en elektron ryckts bort, har redan en viss hastighet när de injiceras i LHC. Därefter accelereras de upp till nästan ljusets hastighet genom att åka några varv i den nästan 3 mil långa ringen. Accelerationen sker med hjälp av ett elektriskt fält eftersom protoner är positivt laddade. Protonerna rusar fram i vakuum.

Längs hela LHC-ringen finns tusentals magneter som styr protonstrålen. Magneterna hålls supraledande genom kylning med helium ner till under -270 grader Celsius. Magnetfältet kan bli upp till 8,3 Tesla, vilket är det starkaste man kan åstadkomma på jorden.

Det går två strålar av protonskurar åt var sitt håll i den 27 km långa LHC-ringen. Vid fyra platser finns detektorer där man kan låta de båda protonstrålarna kollidera med enorm rörelseenergi. Ur energin kan andra elementarpartiklar bildas.

– I acceleratorn kan man skapa tyngre partiklar än man hade från början. Det är som om två cyklister krockar, och ut ur energin i smällen kommer en lastbil, säger Barbro Åsman, professor i fysik vid Stockholms universitet och ledamot i CERN.

Syftet är att skapa en kvark-gluonsoppa som motsvarar det tillstånd som rådde så där en miljarddels sekund efter Big Bang, som skedde för cirka 13,7 miljarder år sedan.

2007-05-28
SKRIV UT