De får planeringsbidrag från KFI

horisont
Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastruktur, KFI, har delat ut bidrag till planering av svenskt deltagande i de tyska forskningsanläggningarna XFEL och FAIR.

Knappt 20 ansökningar kom in om. Åtta forskare beviljades bidrag på totalt tio miljoner kronor:

• Christian Bohm
• Janos Hajdu (se separat artikel)
• Jan Isberg
• Thomas Nilsson
• Reinhold Schuch
• David van der Spoel
• Ulrich Vogt 
• Volker Ziemann

Se hela listan med planeringsbidrag från KFI.

2007-05-28
SKRIV UT