Läs mer om röntgenfrielektronlasern, XFEL

horisont
Den europeiska frielektronlasern XFEL är en internationell anläggning för forskning som ska byggas i Hamburg.

Syftet med anläggningen är att skapa extremt intensiva pulser av koherent röntgenstrålning med våglängder ned till 0,1 nanometer. Strålningen kan användas för nya experiment i bland annat fysik, materialvetenskap, kemi och biologi.

Den process som valts för att generera pulser är SASE (Self-Amplified Spontaneous Emission, på svenska självförstärkt spontanemmission).

Knippen av elektroner genereras i en elektronkanon för högintensiv strålning, accelereras sedan till en energi av 20 GeV i en supraledande linjär accelerator innan de avges till SASE-undulatorerna där röntgenstrålningen alstras.

Den höga intensiteten på röntgenljuset möjliggör helt nya studier av fenomen och strukturer i molekyler och material.

Tyskland står för 60 procent av investeringskostnaden på runt nio miljarder kronor. Om Sverige ska delta är under förhandling.

Läs också om röntgenfrielektronlasern i Stanford.

2007-05-28
SKRIV UT