Så många antogs till forskarutbildning 2005 per universitet

horisont
Tabellen visar statistiken för 2005 för samtliga svenska högskolor och universitet som antog minst 30 nya forskarstuderande. Siffrorna har tagits fram av Svenska doktorandföreningen med hjälp av Högskoleverkets NU-databas.
SKRIV UT