Läs mer om satsningen i Umeå

horisont

I våras gav Vetenskapsrådet ett anslag på 77,5 miljoner kronor till Umeå universitet för att bygga upp ett laboratorium för molekylär infektionsmedicin. Där ska forskarna studera sjukdomsframkallande bakterier och virus. Målet är att utveckla nya vacciner och läkemedel.


Bakgrunden till satsningen är diskussioner om att det europeiska molekylärbiologiska laboratoriet, EMBL, ska skaffa noder i fler europeiska länder, och att en nod kring molekylär medicin kan vara aktuell i något nordiskt land. Vetenskapsrådets kommitté för forskningens infrastruktur, KFI, utlyste därför ett anslag för att skapa ett molekylärmedicinskt laboratorium av hög kvalitet någonstans i Sverige. Efter en jämn slutkamp med Lunds Universitet beslöt kommittén att stödja förslaget från Umeå.

Konsortiet som ligger bakom Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, är sammansatt av en rad forskargrupper i mikrobiologi och kemi, som samarbetat med varandra i flera år. Men de nya pengarna ska inte gå till de forskargrupper som redan finns, utan användas för att rekrytera mellan fem och tio nya unga gruppledare.

Dessa ska inte bara få en femårig anställning, utan också resurser till några doktorander var. Dessutom har det löfte om fortsatt anställning på universitetet även efter att anslaget tagit slut. Detta vågar universitetet lova eftersom flera av professorerna i projektet närmar sig pensionsåldern.

2007-04-30
SKRIV UT