Så följer universiteten avtalet om 35 procent

horisont

Universiteten får inte ta ut mer än 35 procent i overhead på externa forskningsmedel. Och de sköter sig ganska bra – åtminstone om man får tro de uppgifter de själva redovisat till Vetenskapsrådet. I snitt.

I själva verket kan OH-uttaget variera så mycket som från 15,8 till 81,6 procent, som vid Chalmers, även om snittet landar på 37 procent. Det visar Tentakels sammanställning av de ekonomiska redovisningar från de universitet som tagit emot mest bidrag från Vetenskapsrådet till sina forskare.

Så här såg snittuttaget av overhead ut för de största universiteten vars forskare fått bidrag inom naturvetenskap och teknik, räknat på uppgivna lokalhyror och indirekta kostnader:

1) Chalmers tekniska högskola: 37,0 % (Variation mellan 15,8 och 81,6 %)
2) Uppsala universitet: 36,1 % (Variation mellan 16,2 och 53,8 %
3) Lunds universitet: 34,8 % (Variation mellan 9 och 58 %)
4) Göteborgs universitet: 33,5 % (Variation mellan 8,4 och 48 %)
5) Linköpings universitet: 33,3 % (Variation mellan 21,3 och 44,7 %)
6) Stockholms universitet: 33,0 % (Variation mellan 14,2 och 69,1%)
7) Luleå tekniska högskola: 32,9 % (Variation mellan 27,8 och 44,9 %)
8) Sveriges lantbruksuniversitet: 31 % (Variation mellan 20,2 och 43,8 %)
9) KTH: 30,9 % (Variation mellan 6,6 och 50,7%)
10) Umeå universitet: 26,6 % (Variation mellan 16,2 och 36,9 %)


Fotnot 1: Uppgifterna kommer från universitetens egen ekonomiska redovisning. Redovisningen gäller alla bidragsformer (från projekt till postdoktoranställningar) från Vetenskapsrådet inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Bidragen löpte ut 2005 och hade 31 mars 2006 som slutredovisningsdatum.
Universiteten måste lämna in en ekonomisk redovisning till Vetenskapsrådet när dispositionstiden gått ut, men eftersom det inte finns en enhetlig redovisningsmodell för overhead ute på högskolorna är det oklart vad som egentligen hamnar på blanketten.

Fotnot 2: 1970 var omkostnadspåslaget på forskningsbidrag från forskningsrådet 1 procent. 1990 höjdes påslaget till 12 procent och 2003 till dagens 35 procent.

2007-04-30
SKRIV UT