Läs mer om EURYI

horisont
artikeln om Anna Qvarnström och Örjan Carlborg i tidigare nummer av Tentakel.) 

EURYI Awards har instiftats av EuroHORCs – en sammanslutning av chefer vid europeiska forskningsråd –  i samarbete med European Science Foundation, ESF.

Utlysningen är öppen för forskare inom alla ämnesområden. Ett krav för att få söka är att det gått minst två och högst åtta år sedan disputationen.

2007-03-26
SKRIV UT