IceCube ingår i Polaråret – läs mer

horisont
Neutrino-teleskopet IceCube på Sydpolen är ett av de projekt som fått medel i samband med Internationella polaråret, IPY. Bland annat ska en svensk medborgare övervintra där tillsammans med det amerikanska teamet. Totalt 34 institutioner från åtta länder deltar i IceCube-projektet. Från Sverige deltar forskargrupper från Uppsala och Stockholm.

Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att koordinera de svenska aktiviteterna under IPY.

För att öka möjligheten för svenskt deltagande i forskningskonsortier under IPY, har tillskjuter nu Svenska Kommittén för Internationella Polaråret ytterligare fyra miljoner kronor för en specialutlysning av projektbidrag. 30 ansökningar har kommit in och beslut tas 25 april.

Den officiella invigningen i Sverige skedde i Jukkasjärvi den 1 mars. Här kan du se filmen från invigningen.

2007-03-26
SKRIV UT