Så skriver du en vinnande ansökan

horisont
Här är Alexandra Kretteks konkreta tips för en vinnande ansökan:

• Kort och koncis inledning.
• Fånga läsarens intresse direkt.
• Motivera och upprepa varför du är bäst lämpad för forskningsuppgiften.
• Peka på nyttan av din forskning för stora befolkningsgrupper.
• Använd tydliga rubriker, styckeindelning och mellanrubriker.
• Använd gärna bilder och grafiska figurer, om möjligt i färg.
• Håll dig till instruktionerna vad gäller sidor, typsnitt och marginaler.

2007-03-26
SKRIV UT