Så föds neutrinon

horisont
Neutriner kan uppstå på flera olika sätt:

1) Rester från Big Bang för cirka 14 miljarder år sedan. Cirka 300 sådana neutriner per kubikcentimeter skvalpar runt överallt i universum. På ditt skrivbord såväl som på månen. Har extremt låg energi.

2) Spår av kärnreaktionerna i solen. När väteatomer slås ihop till heliumatomer blir det en hel del neutriner över. Nybildas och finns överallt. Du genomborras av miljarder per sekund. Har låg energi.

3) Spår av neutraliner, som tros utgöra mörk materia, och har fångats upp i vår sol. De kolliderar med varandra och sönderfaller i neutriner. Har hög energi. AMANDA LETAR!

4) Spår av kolliderande partiklar i kraftfulla energikällor i universum, t ex supernovor, aktiva galaxer, gammablixtar och svarta hål. Har hög energi. AMANDA LETAR!
SKRIV UT