Vad är en neutrino?

horisont
Neutrinon är en av universums minsta partiklar.
De är elektriskt oladdade (neutrala) och har extremt liten massa. Den varken syns eller känns, ända finns den där. Överallt.

Dess existens räknades ut teoretiskt 1930, av den österrikiske fysikern och nobelpristagaren Wolfgang Pauli. Först 1956 lyckades Clyde Coowan och Frederick Reines bevisa dess existens rent fysiskt.

Eftersom neutrinerna är små och oladdade reagerar de ytterst sällan med något, utan passerar rakt genom alla kroppar. Därför är de mycket svåra att upptäcka, men IceCube ska klara det.

2007-03-26
SKRIV UT